Uniwersalne wskaźniki

Oceń przydatność:

     

- ↑ wskaźniki kwasowo-zasadowe.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę W

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • PIRAN - oksyn, alifatyczny heterocykliczny związek org. o cząsteczce w
  • ABSORPCJA - proces fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji
  • TORF - ↑ węgiel kopalny zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.