Uniwersalne wskaźniki

Oceń przydatność:

     

- ↑ wskaźniki kwasowo-zasadowe.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę W

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • METEORYTY - ciała pochodzenia kosmicznego, należące prawdopodobnie do naszego
  • POLIAKRYLONITRYL - PAN - [-CH2CH(CN)-]n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo
  • ALKIL - ogólna nazwa jednowartościowej grupy org. powstającej po odjęciu
  • FLUOREK SIARKI(VI) - heksafluorek siarki - SF6, związek o bardzo interesującej budowie i
  • CHLOROWCE - ↑ fluorowce

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.