Zasadowe kwasowo- wskaźniki

Oceń przydatność:

     

(wskaźniki pH, wskaźniki alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów lub zasad, których jony są zabarwione inaczej niż cząsteczki niezdysocjowane (zmieniają swą barwę w określonym zakresie pH roztworu). Stosowane do określania odczynu roztworu, najczęściej w postaci papierków wskaźnikowych, na które nanosi się krople badanego roztworu. W analizie miareczkowej (alkacymetrii) wskazują punkt zobojętnienia. Popularne w.k z. to: ↑ fenoloftaleina, ↑ oranż metylowy, czerwień metylowa, ↑ lakmus. Do miareczkowania trzeba dobrać odpowiedni wskaźnik, ponieważ każdy wskaźnik ma charakterystyczną wartość pH, przy której następuje zmiana jego zabarwienia. W praktyce stosuje się także mieszaniny różnych wskaźników pH, tak dobrane, że barwa ich zmienia się przechodząc kolejno przez różne zabarwienia w szerokim zakresie pH, są to tzw. wskaźniki uniwersalne.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę W

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA - piąty stan skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924
  • LICZBA LOSCHMIDTA - liczba cząstek gazu zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w warunkach
  • TWARDOŚĆ - podatność substancji na odkształcenia trwałe wywołane przyłożonym
  • ACETYLOWANIE - reakcja podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. przez grupę
  • KARNALIT - minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; stosowany do produkcji nawozów

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.