Zasadowe kwasowo wskaźniki

Oceń przydatność:

     

(wskaźniki pH, wskaźniki alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów lub zasad, których jony są zabarwione inaczej niż cząsteczki niezdysocjowane (zmieniają swą barwę w określonym zakresie pH roztworu). Stosowane do określania odczynu roztworu, najczęściej w postaci papierków wskaźnikowych, na które nanosi się krople badanego roztworu. W analizie miareczkowej (alkacymetrii) wskazują punkt zobojętnienia. Popularne w.k z. to: ↑ fenoloftaleina, ↑ oranż metylowy, czerwień metylowa, ↑ lakmus. Do miareczkowania trzeba dobrać odpowiedni wskaźnik, ponieważ każdy wskaźnik ma charakterystyczną wartość pH, przy której następuje zmiana jego zabarwienia. W praktyce stosuje się także mieszaniny różnych wskaźników pH, tak dobrane, że barwa ich zmienia się przechodząc kolejno przez różne zabarwienia w szerokim zakresie pH, są to tzw. wskaźniki uniwersalne.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę W

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • AMINOKWASY - związki chem. zawierające w cząsteczce jedną lub więcej grup
  • CZYNNIK NUKLEOFILOWY - nukleofil - jon ujemny lub cząsteczka posiadająca wolne pary
  • BORNIT - minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi
  • AMONIAK - azan - NH3, t.w. -33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp
  • SZKŁA POTASOWO-WAPNIOWE - szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; przykładem

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.