Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • PIROL - azol, heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym
  • CHLOREK BENZYLU - C6H5-CH2-Cl, bezb. ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w
  • SURÓWKA - stop żelaza z węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%), zawiera zwykle
  • STRYCHNINA - związek chem., ↑ alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.