Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • CHALKOPIRYT - minerał, CuFeS2, główna ruda stosowana do otrzymywania miedzi
  • ATP - ↑adenozynotrifosforan
  • METEORYTY - ciała pochodzenia kosmicznego, należące prawdopodobnie do naszego
  • RDZEWIENIE - ↑ korozja żelaza i stali
  • GRANATY - grupa minerałów, MII3MIII2[SiO4]3, MII = Ca, Fe, Mn, Mg, MIII = Al

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.