Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • SUBSTYTUCJA - ↑ reakcja substytucji
  • INWERSJA - operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana
  • RYBOZA - ściślej D-ryboza cukier prosty z grupy aldopentoz (czyli cukrów
  • SZEREG NAPIĘCIOWY METALI - ↑ szereg napięciowy elektrod metalicznych
  • DYMY ZASŁONOWE - aerozole, wytwarzane w celu osłonięcia ruchów lub stanowisk wojska

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.