Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • KOPOLIMER - rodzaj polimeru; substancja wielkocząsteczkowa powstająca przez
  • DAWKA PROMIENIOWANIA - wielkość charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod
  • PIERWIASTEK 118 - ↑ ununokt
  • STRONT - symbol Sr, (łac. Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.