Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • POWŁOKI OCHRONNE - cienkie warstwy metali, farb, tworzyw sztucznych itp., nakładane na
  • KWAS JABŁKOWY - HOOC-CH2-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna)
  • MIŁOBĘDZKI TADEUSZ - (1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął metody &#
  • STAPIANIE ALKALICZNE - stapianie aromatycznych ↑ kwasów sulfonowych z alkaliami (
  • POLIESTRY - grupa tworzyw sztucznych, otrzymywanych zwykle przez ↑

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.