Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • PIERWIASTKI BIOGENNE - pierwiastki niezbędne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin
  • IZOBARY - nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑
  • DICHROMIAN(VI) POTASU - zwyczajowo dwuchromian potasu - K2Cr2O7 - czerwonopomarańczowe
  • AMETYST - minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.