Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • ŁUKASIEWICZ IGNACY - (1822-1882) aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie
  • ORBITAL MOLEKULARNY - podstawowe pojęcie ↑ chemii kwantowej dla cząsteczki
  • UWODORNIENIE - ↑ reakcja uwodornienia
  • NEUTRON - ↑ cząstka elektrycznie obojętna, o masie 1,0087u. Neutrony
  • Ar - symbol ↑ argonu

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.