Topnienia temperatura

Oceń przydatność:

     

- temp., w której zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zwykle ciekłego). Mówiąc dokładnie, jest to temp., w której drgania termiczne atomów, jonów lub cząsteczek (o amplitudzie, czyli energii, zależnej od temp.) tworzących sieć kryształu są na tyle duże, że wystarczają do rozerwania większości wiązań między tymi cząstkami i zniszczenia uporządkowania. W przypadku większości ciał krystalicznych t.t. jest tożsama z t.k.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę T

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • ZWIĄZKI STEROIDOWE - grupa związków chem., których cząsteczki oparte są na strukturze &#
  • SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ - zmiana stężenia substratów lub produktów reakcji w jednostce czasu
  • JODKI - 1) związki nieorg., w których jod ma -I stopień utlenienia, sole
  • AMINY - związki org. o wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH
  • ANTYPROTON - ↑ antycząstka będąca odpowiednikiem ↑ protonu, o

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.