Skała

Oceń przydatność:

     

- naturalny zbiór jednego lub wielu minerałów powstały w wyniku określonych procesów geologicznych. Skały dzielą się na trzy gł. grupy: s. magmowe (powstały przez krystalizację ↑ magmy, np. ↑ granit, ↑ bazalt; wyróżnia się trzy typy s.m.: głębinowe, wylewne i żyłowe), s. osadowe (np. ↑ iły, ↑ gliny, ↑ wapień, ↑ piaskowiec) i s. metamorficzne (powstały ze s. magmowych lub osadowych pod działaniem wysokiego ciśnienia i wysokiej temp., np. ↑ marmur, ↑ gnejs).

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę S

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • POLIAKRYLONITRYL - PAN - [-CH2CH(CN)-]n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo
  • NACZYNIA MIAROWE - naczynia szklane służące do odmierzania określonej objętości
  • DEKSTRYNY - mieszanina polisacharydów, produktów częściowej hydrolizy ↑
  • MIEDZIOWCE - grupa 11 układu okresowego, blok d, do której należą następujące

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.