Lekka benzyna

Oceń przydatność:

     

- jedna z frakcji otrzymywana podczas destylacji ↑ ropy naftowej. Jest to mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C).

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę B

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • SALETRA SODOWA - ↑ azotan(V) sodu
  • SYMETRIA CZĄSTECZKI - właściwość budowy cząsteczki, sprawiająca, że po określonych
  • NOBEL - symbol No, (łac. Nobelium), pierwiastek chem., metal, Z = 102, m.at
  • ETANOL - (alkohol etylowy) - CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.