Lekka benzyna

Oceń przydatność:

     

- jedna z frakcji otrzymywana podczas destylacji ↑ ropy naftowej. Jest to mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C).

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę B

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • KRIOLIT - minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Stosowany do produkcji szkła
  • ACETON, propanon - CH3COCH3, najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o
  • PASYWACJA - proces, chem. lub elektrochem., przeprowadzania substancji (
  • KOAGULACJA ODWRACALNA - koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, czyli
  • SYNTEZA KOLBEGO - metoda otrzymywania alkanów o parzystej długości łańcucha w wyniku

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.