Słonecznego układu planet atmosfera

Oceń przydatność:

     

- gazowa - powłoka otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy powierzchni ok. 10-12hPa (10-15atm); Wenus: CO2 - 96,4%, N2 - 3,4%, argon, CO, tlen, para wodna; ciśnienie przy powierzchni ok. 9·104hPa (90atm); na wysokości 50÷70 km warstwa chmur złożonych z kropli 70% kwasu siarkowego(VI) z niewielką ilością HCl i HF; Ziemia: ↑ powietrze, Mars: CO2 - 95,3%, N2 - 2,7%, Ar - 1,6%, tlen; ciśnienie przy powierzchni ok. 7,5hPa (0,0075atm); od wysokości 150 km składnikiem dominującym jest tlen atomowy, pochodzący z fotochemicznego rozkładu CO2, a od wysokości 300÷400 km głównym składnikiem atmosfery staje się wodór; Jowisz: H2 - 87%, He - 12,8%, amoniak, metan, para wodna, cyjanowodór, acetylen, CO; Saturn: H2 - 94%, He - 6%, ślady amoniaku, metanu, pary wodnej, acetylenu; Uran i Neptun: H2 - 83%, He - 15%, metan - 2%; Pluton: prawdopodobnie metan i azot.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę A

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

  • OSAD - nierozp. faza stała znajdująca się na dnie naczynia (np. zlewki
  • HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T - (1852-1911) chemik holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie
  • GEOCHEMIA - dział chemii, zajmuje się badaniem składu skorupy ziemskiej i
  • CIEPŁO - wielkość o wymiarze energii odniesiona do procesu jej przekazywania
  • SPINOWA LICZBA KWANTOWA - liczba kwantująca spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną

Estetyczny aparat ortodontyczny na zęby.